Utredningsklinikken er opphørt. Ved behov for nevropsykologisk undersøkelse/test/vurdering: Søk www.npsyk.no

 

 

Tjenester vi tilbyr

Utrednings-klinikken kan tilby diagnostikk og utredningstjenester innen følgende områder:

- Hodeskader etter hodetraumer
- Hodeskader etter hjerneslag/hjerneblødninger
- Hjernedemens tilstander
- Hjerneskader ved rusmiddelmisbruk
- Hjerneskader ved løsemiddel/kjemikalie/gasseksponering
- Hjerneskader etter virusinvasjon av sentralnervesystemet
- Hjerneskade etter svikt i surstoff-tilførsel (Anoxi-skader)
- Psykosomatiske lidelser
- Angst og depresjonslidelser
- Trygdesaker (uførepensjon, attføringsvurdering)
- Sakkyndighetsoppdrag for domstolene
- Arbeidspsykologiske tester (karriereveiledning)

Karriereveiledning:

Vi kan tilby utredning av styrker og svakheter, evnemessig/personlighetsmessig for å vurdere yrkesvalg, eller rett til offentlige stønader.

Egnethet for bilkjøring:

I dag er bilen en stor nødvendighet for mange. Ved sykdom i hjernen eks slag, epilepsi eller hodeskader kan ferdigheter nødvendig for sikker bilkjøring bli svekket. Pasienter står i slike tilfeller i fare for å miste kortet for en periode. Våre tester kan vå med på å vurdere om pasienten er egnet til å få tilbake førerkortet eller om førerkortet skal mistes.

Vi har dessverre ingen kapasitet til å tilby kun samtaleterapi.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning