Hjerneskader på grunn av rusmiddelbruk

Forskning har dokumentert at langvarig misbruk av rusmidler især alkohol, men også løsemiddelholdige produkter (sniffing av tynner), samt narkotiske stoffer kan medføre varig hjerneskade. En nevropsykologisk kartlegging er nyttig for å vurdere om klienten har ressurser tilgjengelig for å makte en vellykket tilbakeføring til yrkeslivet eller om uførepensjon er nødvendig. Rusmiddelbehandlere har også med et godt resultat brukt nevropsykologiske tester for å måle effekten av behandling.

 

Hjerneskader ved løsemiddel/kjemikalie/gasseksponering:

De siste 20 årene har man i stigende grad blitt oppmerksom å at utstrakt eksponering fra løsemidler, tungmetaller eller gass kan medføre varig hjerneskade. Ofte er dette i yrker som befatter seg mye med løsemidler eks malere, bilmekanikere, sandblåsere, tannlegeassistenter, renholdere med flere.

Dårlig ventilasjon og mangelfullt verneutstyr gir eksponering som skjer gradvis over mange år. For mange kan det medføre varige skader i hjernen. Ved mistanke om forgiftningsskader i hjernen har nevropsykologiske utredning vist seg å vøre nyttig og avgjørende for å få konstatert dette, sammen med yrkesmedisinsk og yrkeshygienisk utredning. Forgiftninger knyttet til tungmetaller som bly, kvikksølv eller amalgam er områder vi er blitt mer og mer oppmerksomme på.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning