Psykosomatiske lidelser

Forskning har dokumentert at hvis individet over tid opplever negativt stress,
reagerer kroppen i form av øket stresshormonproduksjon, utvikling av muskelspenninger og kroniske smertetilstander i muskler, skjelett, ledd. Dette kan gi utslag i et vidt spekter av kroppslige plager.

 

Eksempler på slike kan være:

- Fibriomyaligi/fibriositt
- Kroniske tretthetstilstander
- Magefordøyelse plager
- Migrene
- Muskelskjelett smerter
- Tensjons hodepine

Nevropsykologisk prøver i kombinasjon med personlighetsutredning er nyttige
for å kartlegge om plagene er relatert til stress eller om de har andre årsaker.

Muskelsskjelettplager, så vel som en del andre psykosomatisk orienterte
sykdommer er en av vår tids store folkesykdommer. Rask diagnostikk og
behandling vil spare klienten og samfunnet for store omkostninger sosialt,
helsemessig og økonomisk.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning