Psykiske forstyrrelser

Nedenfor følger eksempler på lidelser som vår metodikk kan utrede:

- Angstforstyrrelser (bl.a. tvangsnevrotiske tilstander)
- Depressive lidelser
- Personlighetsforstyrrelser
- Schizofreni

 

En popularisert og kortfattet definisjon og beskrivelse av angst og depresjon er:

«Angst er frykt uten å vite årsaken til redselen»
«Depresjon er angst uten håp».

I dag har forskning dokumentert at angst og depresjonslidelser hver for seg kan
splittes i mange undergrupper som hver krever en individuell tilnærming og
hvor behandlingstypen kan være svært forskjellig. I mange tilfeller medfører
angst og depresjonsproblematikk svikt også i intellektuelle funksjoner.
Nevropsykologiske prøver i kombinasjon med personlighetsutredning, kan:
- Kartlegge psykologiske mekanismer tilgrunn
- Kartlegge eventuelle hjerneorganiske årsaker
- Gi grunnlag for å planlegge behandling

Et annet forhold er at langvarige depresjoner hos disponerte individ, kan
utløse demensstilstander. Nevropsykologisk undersøkelse kan gi svar på om symptomene også kan ha årsak i hjerneorganisk skade eller sykdom


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning