Hodeskade etter hodetraumer

I ulykker hvor hodet utsettes for slag, støt eller rask slengbevegelse, kan det oppstå hjerneskader. I ulykker med kort bevissthetsbortfall, eller lett til moderat hjernerystelser vil ofte ikke tradisjonelle medisinske undersøkelser finne skaden. Våre tester er ofte et godt supplement til medisinsk undersøkelse, men kan også være et første trinn i et utredningsforløp. Ved diagnostiserte hjerneskader kan nevropsykologisk utredning, brukes for å planlegge behandling/rehabilitering.
I erstatningskader kan nevropsykologiske tester bidra til en korrekt fastsettelse av medisinsk og ervervsmessig invaliditet.

 

Nevropsykologisk test brukes diagnostisk ved mistanke om hodeskader etter:

- Trafikkulykker med hjernerystelse/bevisstløshet
- Nakkeslengskader
- Multi traumatiske skader etter fall eller vold
- Andre ulykker hvor det er mistanke om hjernerystelse
- Ulykker med personlighetsmessige eller intellektuell forandringer


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning