Hodeskader etter hjerneslag/ hjerneblødninger

Hodeskader kan også oppstå etter cerebro vaskulære sykdommer. Ved
hjerneblødninger eller hjerneslag vil hjernevev ofte dø på grunn av dårlig
oksygentilførsel.

 

Symptomer på en skade kan være tap eller forandret evne til:

- Forandringer i personligheten
(Passivitet, impulsivitet, avflatning i stemningsleie, hyppige humørsvingninger)
- Hukommelse
- Konsentrasjon
- Lammelser, tap av følsomhet i kroppsdeler
- Språklig forståelse eller uttrykk (Afasi)
- Utføring av viljestyrte handlinger (Apraxi)

Nevropsykologisk test er hyppig benyttet både ved diagnostikk og planlegging
av behandling, fordi nevropsykologiske prøver gir et bilde av skadede
funksjoner og hvilke friske funksjoner som kan overta, eller bygges videre
på i den videre rehabiliteringsprosess.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning