Hjernedemens tilstander

Dementia er en samle betegnelse for sykdommer som gradvis bryter ned hjernen.
Hukommelsessvikt, oppmerksomhetsvikt, generell intellektuell svikt.
Personlighetsforandring kan være uttrykk for sykdomsutvikling.

Nevropsykologiske prøver kan på et tidlig stadium oppdage slike sykdommer.

 

De mest vanlige hjernesykdommene, våre tester diagnostiserer er:

- Alzheimer demens (progredierende tap av hjerneceller)
- Multippel skleroses (tap av hjernevev etter sentralnervøs immunsvikt)
- Parkinson sykdom (produksjonssvikt av doppamin transmittørsubstans)
- Vaskulær demens (forbigående vaskulære innsult)

Tidlig diagnostikk kan utløse forebyggende behandling eller behandling som
reduserer progresjonen i sykdommen. Diagnose kan utløse hjelpetiltak
økonomisk og praktisk fra det offentlige helsevesen og trygdesystemet.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning