Firmapresentasjon

 

Vi tilbyr utredningstjenester innen fagfeltene klinisk nevropsykologi, klinisk psykologi og arbeidspsykologi. Metodeutvalget er bredspektret og inkluderer nevropsykologiske og personlighetsmessige tester.

En oversikt over noen sykdomstilstander/
skader som våre tester kan bidra med utredning av:

- Oppmerksomhets/konsentrasjonsvansker (medfødte eller påførte)
- ADHD/ADD hos barn og voksne
- Tourettes syndrom
- Asbergers syndrom
- Dysleksi/lærevansker (barn og voksne)
- Whiplash skader
- Kroniske smertesyndrom
- Løsemiddelskade på hjernen
- Alkoholrelatert hjerneskade
- Demens i hjernen (tidlig debut, sen debut)
- Kroniske depresjoner/bipolar lidelse
- Følgetilstander etter hjerneslag etter hjerneblødning
- Hodeskader som følge av slag mot hodet (fall eller vold)
- Senskader etter ulykker med traume mot hodet.

 

Dessuten utarbeides spesialisterklæringer både for domstolene, forsikringssaker og lærevansker.

 


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning