Dysleksi og lærevansker

Dysleksi eller ordblindhet er en dysefunksjon som hemmer lesing og i noen
tilfeller skriving. Dysleksi har ingen betydning for evnenivå. Dyslektiske
individ er normalt intelligente, men vanskene gjør at de ofte mister
motivasjon for skolen og finner praktiske yrker som ikke krever teoretisk
eksamen/opplæring. Vanskene har ofte en arvelig komponent, og blir merkbare
når barnet begynner på skolen og får vansker med å lære lesing og skriving.
Det er viktig å få satt diagnosen hurtig, slik at spesialpedagogiske tiltak kan iverksetteres.

Våre egne tester for dysleksi, samt anerkjente standartester, er nyttige i en
Diagnostisk utredning av lærevansker.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning