Vi utreder både barn og voksne for dysleksi og dyskalkuli.

Et annet ord for dysleksi er lese eller skrivevanske. Vi utreder dette problemområdet med nevropsykologiske og spesialpedagogiske prøver. Vi kan tilby dysleksi utredning raskt og effektivt.

Vi har lang erfaring med dysleksi utredning. Hver undersølkelse utløser en rapport som diagnostiserer dysleksi generelt og type dysleksi spesielt.

Av og til kan vansker med å mestre lesing-skriving medføre emosjonelle reaksjoner som igjen kan medføre psykisk sykdom. Dysleksi er i seg selv ikke en sykdom men endel med dysleksi kan utvikle denne typen problemer på grunn av opplevde nederlag i skolesammenheng. Det er derfor viktig med tidlig og effektiv utredning av dysleksi og andre lærevansker. Både for å gjøre individet tilgjengelig for innlæring og for styrke selvtilliiten og derigjennom motivirke utviking av psykiske problemer. . For voksne kan dysleksi utredning utløse tilpasninger og hjelpemidleri skole/kurs og jobb.

.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning