Vi utreder både barn og voksne for dysleksi og dyskalkuli.

Et annet ord for dysleksi er vansker med regning eller matematikk og tallforståelse. Vi utreder dette problemområdet med nevropsykologiske og spesialpedagogiske prøver. Vi kan tilby dyskalkuli. utredning raskt og effektivt.

Vi har lang erfaring med dyskalkuli utredning. Hver undersøkelse utløser en rapport som diagnostiserer dyskalkuli generelt og type dyskalkuli. spesielt.

Av og til kan vansker med å mestre regningmedføre emosjonelle reaksjoner som igjen kan medføre psykisk sykdom. dyskalkuli. Dyskalkuli er i seg selv ikke en sykdom men endel med dyskalkuli kan utvikle denne typen problemer på grunn av opplevde nederlag i skolesammenheng. Det er derfor viktig med tidlig og effektiv utredning av dysleksi dyskalkuli og andre lærevansker. Både for å gjøre individet tilgjengelig for innlæring og for styrke selvtilliiten og derigjennom motivirke utviking av psykiske problemer. . For voksne kan dyskalkuli utredning utløse tilpasninger og hjelpemidleri skole/kurs og jobb.

.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning