Hjerneskade som følge av dårlig surstofftilførsel til hjerne

Anoxi-skader.
Ved tilstander hvor surstofftilførselen til hjernen har blitt midlertidig redusert eller avbrutt kan dette medføre hjerneskade. Især synes hukommelsesfunksjonen å være sårbar under slike forhold.

Eksempler kan være
- By-pass hjerteoperasjoner
- Drukningsulykker.
- Operasjoner som medfører risiko for anoxi-skader
- Søvnapnoe.
- Ulykker med nedsatt surstoff tilførsel til hjernen


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning