ADHD

Attention-Deficit Disorder (ADD)/Attention-Deficit Hyperactivity (ADHD) og/eller hyperaktivitet.

ADD/ADHD er en samlebetegnelse for personer som er født med små, men betydningsfulle feilfunksjoner eller skader i hjernen. Skadene er ofte av slik type at de ikke "sees" ved vanlige undersøkelser (EEG/CT) av hjernen.

ADD/ADHD- kan være forårsaket av at mor har hatt komplikasjoner i svangerskapet eller fødsel. Men det kan også være medfødte arvelige forhold som medvirker.
ADD/ADHD-barn beskrives ofte fra tidlig barndom å være mer aktive, ukonsentrerte, avvikende i utvikling motorisk og språklig. De kan ha vansker med å samhandle med andre barn, og de kan være impulsive og ha vansker med å være planmessige
og strukturerte. På skolen kan sosiale og faglige problemer oppstå. En relativt høy andel av barna kan utvikle personlighetsforstyrrelser som forsterkes vedat barnet blir behandlet som "umulig" unge.

God behandling er ofte en kombinasjon av sosialpedagogiske tiltak ved skolen, i hjemmet og medikamentell behandling. I dag vet vi at problemene ofte vedvarer over i voksenalderen. Mens det tidligere var forbud mot å behandle voksne med ADD/ADHD-medisin (sentralstimulerende midler), er det i dag åpnet opp
for dette. Forutsetningen er at en grundig utredning er foretatt av
nevropsykolog, nevrolog eller tilsvarende spesialist.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning