Barnevern-Spesialisterklæringer-Rettsoppdrag

Barnevern

Vi foretar utredninger av omsorgsevne (Barnevernsloven) og barnefordeling (Barneloven)

Spesialisterklæringer-Forsikring

Vi fastsetter medisinsk og yrkesmessig invaliditet ved personskader.

Sakkyndighetsoppdrag for domstolene (Tingretten, Lagmannsretten, Fylkesnemnda for sosiale saker)

Nevropsykologisk utredning har vist seg nyttig både i strafferettslige, sivilrettslige og saker ført etter lov om barnevern/barne og familie loven.

Nevropsykologisk metodikk brukes i strafferettslige saker for vurdering av

- Strafferettslig tilregnelighet utifra evnenivå
- Strafferettslig tilregnlighet usifra ev. Hjerneskade
- Omfang av hjerneskader for fornærmede
- Omfang av psykiske skadevirkninger for fornærmede

I sivilrettslige saker vurderes eksempelvis
- Medisinsk invaliditet etter påført skade,
- Ervervmessig invaliditet etter påført skade

I saker ført etter barnevernsloven, er vurdering av andre forhold enn
omsorgsvikt, eks. hjerneskade (ADHD) problematikk av betydning for at retten skal ta stilling til omsorgsevne.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning